Sociologie van criminaliteit en veiligheid


Politieregistraties versus slachtofferenquêtes

Wittebrood, K., & Nieuwbeerta, P. (2006). Een kwart eeuw stijging in geregistreerde criminaliteit. Vooral meer registratie, nauwelijks meer criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 48, 227-242.

Eysink Smeets, M., & Vollaard, B. (2015). Trends in perceptie van criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 57, 229-240.

Steven Pinker: A Brief History of Violence, 11 september 2007


Trajecten van criminaliteit

Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological Review, 100, 674-701.

Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2005). A life-course view of the development of crime. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 602, 12-45.

Twenge, J. M., & Park, H. (2017). The decline in adult activities among U.S. adolescents, 1976-2016. Child Development, DOI: 10.1111/cdev.12930.


Het belang van zelfregulatie: Goal-framingtheorie

Moffitt, T. E., Poulton, R., & Caspi, A. (2013). Lifelong impact of early self-control: Childhood self-discipline predicts adults quality of life. American Scientist, 101, 352–359.

Keizer, K., Lindenberg, S., & Steg, L. (2008). The spreading of disorder. Science, 322, 1681-1685.

Lindenberg, S. (2013). Social rationality, self-regulation and well-being: The regulatory significance of needs, goals, and the self. In: R. Wittek, T. A. B. Snijders, and V. Nee (Eds.) Handbook of Rational Choice Social Research (pp. 72-112). Stanford: Stanford University Press.


Project X in Haren (gastcollege door Otto Adang)

Adang, O., & Ham, T. van (2015). Contextual and individual factors determining escalation of collective violence: Case study of the Project X riot in Haren, the Netherlands. British Journal of Criminology, 55, 1226-1244.


Sociale ontwikkeling van jongeren

Veenstra, R., Dijkstra, J. K., & Kreager, D. A. (2018). Pathways, networks, and norms: A sociological perspective on peer research. In W.M. Bukowski, B. Laursen, & K.H. Rubin (eds.) Handbook of peer interactions, relationships, and groups (2nd edition) (pp. 45-63). New York: Guilford (rondgestuurd per mail).

Laninga-Wijnen, L., Harakeh, Z., Steglich, C., Dijkstra, J.K., Veenstra, R., & Vollebergh, W. (2017). Populaire jongeren zetten een norm voor vriendschappen en agressie in de klas. Kind en Adolescent, 38, 212-232.


Evidence based-interventions

Ten Boom, A., Ferwerda, H., & Van Leiden, I. (2007). Een pioniersonderzoek in justitieland: De evaluatie van Halt in een experimentele setting. Tijdschrift voor Criminologie, 49, 33-44.

Van Grinsven, S., & Verwest, A. (2017). Vijf jaar aanpak Top600: waar staan we nu? Justitiële Verkenningen, 43, 127-141.

Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. Science, 312, 1900-1902.


Pesten als groepsproces

Huitsing, G., Meulen, M. van der, & Veenstra, R. (2015). Pesten als groepsproces. In: M. Vermande, M. van der Meulen, & A. Reijntjes (red.), Pesten op school: Achtergronden en interventies, 2e druk (pp. 83-98). Amsterdam: Boom|Lemma (te downloaden via Nestor).

Volk, A. A., Veenstra, R., & Espelage, D. L., (2017). So you want to study bullying? Recommendations to enhance the validity, transparency, and compatibility of bullying research. Aggression and Violent Behavior, 36, 34-43.


Evolutionaire basis van pro- en antisociaal gedrag

Ellis, B. J., Dahl, R. E., Del Giudice, M., Figueredo, A. J., Gray, P., Griskevicius, V., … Wilson, D. S. (2012). The evolutionary basis of risky adolescent behavior: Implications for science, policy, and practice. Developmental Psychology, 48, 598–623. (rondgestuurd per mail).

Hawley, P. H. (2003). Prosocial and coercive configurations of resource control in early adolescence: A case for the well-adapted Machiavellian. Merrill-Palmer Quarterly, 49, 279–309.


Slachtofferschap van criminaliteit en de rol van de buurt

Wittebrood, K. (2006). Slachtoffers van criminaliteit. Feiten en achtergronden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (pp. 181-192).

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. Science, 277 , 918-924.

Lammers, M., Menting, B., Ruiter, S., & Bernasco, W., (2015). Biting once, twice: The influence of prior on subsequent crime location choice. Criminology, 53 , 309-329.


Cybercriminaliteit en cybercriminele netwerken

Leukfeldt, E.R., Kleemans, E.R. & Stol, W.P. (2017). Cybercriminal networks, social ties and online forums: Social ties versus digital ties within phishing and malware networks. British Journal of Criminology, 57, 704-722.

Dupont, B., Côté, A.M., Savine, C. & Décary-Hétu, D. (2016). The ecology of trust among hackers. Global Crime, 17, 129-151.


Witte-boordencriminaliteit

Simpson, S.S. (2013). White-collar crime: A review of recent developments and promising directions for future research. Annual Review of Sociology, 39, 309-331.

Spapens, T., Kolthoff, E. & Stol, W. (2016). Georganiseerde misdaad in de 21ste eeuw. Tijdschrift voor Criminologie, 58 (issue 2), 3-18.


Gelet op de persoon

Steinberg, L., & Scott, E. S. (2003). Less guilty by reason of adolescence: Developmental Immaturity, Diminished Responsibility, and the Juvenile Death Penalty. American Psychologist, 58, 1009-1018.

San, M. van (2015). 'Onze kinderen zijn geen terroristen': Families van Belgische en Nederlandse Syriëgangers over het vertrek van hun geliefden. Tijdschrift voor Criminologie, 57, 300-314.


Weblinks naar beeldmateriaal