That's me
My Biography in Dutch
 

René Veenstra (1969) is hoogleraar bij de basiseenheid sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1999 promoveerde hij bij sociologie op een onderzoek naar verschillen in prestaties en vorderingen tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs (getiteld Leerlingen - Klassen - Scholen). Sinds 2000 doet hij onderzoek naar de ontwikkeling van prosociaal en antisociaal gedrag, vriendschapsrelaties, pesten en ouder-kind interacties. Dit onderzoek maakt deel uit van TRAILS (TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey), een onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van leerlingen op weg naar de volwassenheid. René Veenstra was eerst vijf jaar postdoc bij TRAILS en werd later lid van het managementteam van TRAILS.

In 2005 werd hij universitair docent bij sociologie, in 2008 universitair hoofddocent en in 2011 adjunct hoogleraar. Hij was in de periode 2007-2011 gasthoogleraar bij de vakgroep psychologie aan de Universiteit van Turku, Finland. Hij geeft colleges over criminaliteit en veiligheid en beleid en interventies en is als onderzoeker verbonden aan de onderzoeksschool ICS. Het onderzoeksprogramma Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen werd door de Visitatiecommissie Sociologie 2014 beoordeeld met excellent (5.0 voor kwaliteit en relevantie) en zeer goed tot excellent (4.5 voor productiviteit en levensvatbaarheid). Het ICS is een van de negen onderzoekscholen in Nederland die subsidie kregen uit de eerste ronde van het NWO-Graduate Programme. Sinds 2014 is René Veenstra directeur onderzoek van de vakgroep Sociologie en directeur van het ICS.

Hij coördineerde, dankzij het Onderwijs Bewijs Actieprogramma II, de evaluatie van het KiVa antipestprogramma in Nederland. In 2013 was hij voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de zelfdoding van Fleur Bloemen. In 2015 kreeg hij een VICI-beurs (anderhalf miljoen euro uit de NWO Vernieuwingsimpuls). In 2015 was hij ook een van de finalisten van de Huibregtsenprijs. In 2019 werd hij gekozen als lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), opgericht in 1752. Hij publiceerde onder meer in Aggressive Behavior, Child Development, Developmental Psychology, International Journal of Behavioral Development, Journal of Research on Adolescence, en Social Networks. Voor de periode 2010-2015 is hij Associate Editor van de Journal of Research on Adolescence. Voor dat tijdschrift redigeerde hij een in september 2013 verschenen themanummer getiteld Network and Behavior Dynamics in Adolescence.

Het vakgebied van zijn leerstoel betreft de sociale ontwikkeling, in het bijzonder van jongeren. Het onder de leerstoel ressorterende onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Social Networks, Solidarity, and Inequality’ en is gericht op het uitwerken en toetsen van theorieën over de ontwikkeling van prosociaal gedrag (solidariteit, hulpgedrag) en antisociaal gedrag (criminaliteit, pestgedrag). Bij de theorieontwikkeling staat het uitwerken van de mechanismen achter dit gedrag centraal. Om te begrijpen waarom mensen niet alleen prosociaal gedrag maar ook antisociaal gedrag vertonen is inzicht in hun beweegredenen cruciaal. Bijzondere belangstelling daarbij gaat uit naar selectie- en invloedseffecten bij de ontwikkeling van netwerken en gedrag. Daartoe worden onder meer sociale-netwerkprocessen bestudeerd van positieve (vriendschappen) en negatieve relaties (dader-slachtofferrelaties, bijvoorbeeld bij pesten). Bij de empirische toetsing wordt gebruik gemaakt van multivariate statistische analysemethoden, waaronder sociale-netwerkanalyse. De theoretische en empirische inzichten in netwerkprocessen zijn van belang voor interventies, bijvoorbeeld om leerkrachten en leerlingen meer inzicht te geven in de relaties binnen de klas om zo bijvoorbeeld pesten tegen te gaan. Op 15 oktober 2013 hield hij zijn inaugerele rede als hoogleraar.


[RTV Noord: RUG-onderzoekers grijpen naast prestigieuze beurs: 'De concurrentie is moordend', februari 2019]
[de Volkskrant: Huiselijk geweld komt nog vaak voor, februari 2019]
[Wereldtitel dammen 2018: Video over Dammen als Sociaal Bindmiddel, december 2018]
[NRO: De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en de invloed van peers op sociale integratie, december 2018]
[NRC Handelsblad: Angstcultuur? Het gaat juist om die ene beroerde chef, oktober 2018]
[Dagblad van het Noorden: Hoogleraar René Veenstra: 'Sociologie in Groningen staat er uitstekend voor', oktober 2018]
[RTV Noord: Noord Vandaag: De pest aan pesten, september 2018]
[RTV Noord: Pesterij op scholen neemt af, maar 'er is nog een wereld te winnen', september 2018]
[Nederlands Dagblad: Pesten op een fijne school komt extra hard aan, september 2018]
[Dagblad van het Noorden: Waarom helpen de meeste anti-pestprogramma's niet? De ‘anti-pestprofessor’ legt het uit, mei 2018]
[Wat Werkt tegen pesten: Kennisclip met onderzoeksresultaten, mei 2018]
[NOS: Wetenschappers: Vier anti-pestprogramma's effectief, mei 2018]
[NRO: Deel anti-pestprogramma’s effectief, mei 2018]
[NRC Handelsblad: ABP, roep Shell op beter werk te maken van klimaat, maart 2018]
[de Volkskrant: Onderzoeker laat kinderen elkaar beoordelen: pesters zijn echt populairder, januari 2018]
[Metro: Pestgedrag in HNTM, wie trekt er aan de bel?, oktober 2017]
[RTL Nieuws: Politie die pesters een lesje leert? 'Bestraffen werkt juist averechts', september 2017]
[Dagblad van het Noorden: Meisjes worden niet vaker gepest dan jongens, maar wel vaker in een andere vorm, september 2017]
[Gemeente Amsterdam: Hoe was het vandaag online?, september 2017]
[Haarlems Dagblad: Antipestlessen: hele industrie, september 2017]
[Omrop Fryslân: Schiermonnikoog begint met een campagne voor een pestvrij eiland, september 2017]
[Friesch Dagblad: Antipestprofessor moedigt kinderen aan elkaar te verdedigen, juni 2017]
[Faculteit GMW: Antipestcollege bij kinderuniversiteit Leeuwarden, juni 2017]
[Jeugdjournaal: Kinderen krijgen les over pesten, september 2016]
[TV Noord: Pestkoppen (over kindercollege en interview met Beau Oldenburg), september 2016]
[OOG TV: Kindercollege tegen pesten, september 2016]
[Radio Noord: Krachtige stofzuigers vinden pesters in alle hoekjes (interview met René Veenstra en reacties van een leerkracht en kinderen op zijn kindercollege), september 2016]
[Dagblad van het Noorden: Basisschoolleerlingen naar lezing over pesten, september 2016]
[Kindercollege: De pest aan pesten, september 2016]
[RTL Nieuws: Leraren vinden het lastig om pesten te herkennen, september 2016]
[De Morgen: Als het internet zegt dat jij een pester bent, februari 2016]
[TRAILS Magazine: Interview, december 2015]
[Algemeen Dagblad: Basisscholen sturen kerstkaart de klas uit, december 2015]
[Avond van Wetenschap en Maatschappij: Verslag over de Avond van 2015, oktober 2015]
[Radio Drenthe: Interview met Margriet Benak in Cassata (na 29:55), september 2015]
[De Standaard: Leerlingen én ouders moeten mee in bad tegen pesten, september 2015]
[RUG Persbericht: Vermindering van pesten op KiVa-scholen, september 2015]
[Tros Kompas: Bij pesten zijn er alleen verliezers, september 2015]
[TV Krant: Pestfilms langs de sociologische meetlat, september 2015]
[Jong aan de Amstel: Een goede methode om pesten aan te pakken kijkt vooruit, september 2015]
[Psychologie Magazine: Pesten stopt als niemand meer toekijkt, september 2015]
[NRC Handelsblad: Het pestseizoen is weer begonnen, augustus 2015]
[NRC Handelsblad: Niet alleen het pesten zelf is erg, ook die mensen die méélachen, augustus 2015]
[NRC Handelsblad: Antipestprogramma KiVa werkt na 2 jaar, augustus 2015]
[SOAP: Het beste jaar als wetenschapper, augustus 2015]
[NRC Next: Zomercollege: Waarom sociologie?, juli 2015]
[Unifocus: Nominatie voor Huibregtsenprijs: Pesten als groepsproces, juli 2015]
[Advertentie NRC Handelsblad / de Volkskrant: Born scientists reach for infinity: René Veenstra, mei 2015]
[Grenzen in het geding (Slachtofferhulp Nederland): De groep en haar normen zijn bepalend, februari 2015]
[7Days: Nog geen perfecte anti-pestmethode, februari 2015]
[7Days: Waarom anti-pestlessen niet werken, februari 2015]
[de Volkskrant: Piep throat, februari 2015]
[Dagblad van het Noorden: Miljoenen voor topwetenschappers, februari 2015]
[de Volkskrant: Eenderde leraren gepest? 'Niet helemaal, maar er speelt wel iets', november 2014]
[Onderwijsblad: Steun het slachtoffer: zeven tips voor een pestaanpak op eigen kracht, september 2014]
[Onderwijsblad: Antipestprogramma’s ongeschikt voor VO, september 2014]
[7Days: Protest tegen Project P, april 2014]
[Telegraaf: Vraagtekens bij Project P, april 2014]
[De Morgen: Is dit het perfecte wapen tegen pesters?, februari 2014]
[LVV nieuwsbrief: Iedereen heeft recht op een fijne schooltijd, januari 2014]
[de Volkskrant (wetenschapsbijlage): Pesten onder de loep: Kinderen beseffen nu wat pesterij aanricht, november 2013]
[RTV Oost: Fins anti-pestprogramma voor basisscholen succesvol, november 2013]
[Remco ruimt op: Onderzoek pesten: Interview met René Veenstra, oktober 2013]
[Dagblad van het Noorden: Ik wist ook dat hij het pispaaltje was - op de Triangel in Grijpskerk, oktober 2013]
[NRC Handelsblad: Pesten kan fors minder, oktober 2013]
[NRC Handelsblad: Kamagurka: Van pesters maken we positieve leiders... Gewoon om ze te pesten, oktober 2013]
[NRC Next: Als school oorlog is / We maken van de pesters positieve leiders, oktober 2013]
[NOS Jeugdjournaal: Anti-pestprogramma werkt - op OBS de Sprenge in Emst, oktober 2013]
[Dagblad van het Noorden: Groningse aanpak pesten succesvol, oktober 2013]
[NOS Radio 1: Finse anti-pestmethode succesvol, oktober 2013]
[Universiteitskrant: Finse anti-pestmethode werkt, oktober 2013]
[Sociologie Magazine: Iedereen heeft een rol in het bestrijden van pesten, september 2013]
[Broerstraat 5: Pesten doe je samen, juni 2013]
[Kennislink: Spijt! een aanrader voor elke leraar, juni 2013]
[Dagblad van het Noorden: Bekijk Spijt! met de hele klas, juni 2013]
[Dagblad van het Noorden: Het veiligste land ter wereld, juni 2013]
[Eén Vandaag: Aanpak pesten: gaat het werken?, maart 2013]
[NRC Handelsblad: Het enige dat werkt: de hele groep aanpakken, maart 2013]
[Trouw: Leraar moet meer zicht krijgen op de sociale kaart van de klas, maart 2013]
[Prima Onderwijs: Staat, leerlingen, leerkrachten, ouders en wetenschappers vormen vuist tegen pesten!, maart 2013]
[Omroep West: De overheid moet scholen stimuleren om gebruik te maken van de juiste anti-pestprogramma's, februari 2013]
[Stentor: Pesten: toekijken is er niet meer bij, februari 2013]
[VO Magazine: Pesten past niet op een veilige school, februari 2013]
[Eén Vandaag: Onderzoek pesten: Interview met René Veenstra, februari 2013]
[Universiteitskrant: Sommigen zijn gewoon de lul. Toch?, januari 2013]
[NRC Handelsblad: Nu strijdt ook Dolfje Weerwolfje tegen pestkoppen, januari 2013]
[Dit is de Dag Radio 1: (On)zin van weerbaarheidstrainingen, december 2012]
[NRC Next: Een pestkop heeft altijd helpers, december 2012]
[Dagblad van het Noorden: Weten hoe het kind ervoor staat, december 2012]
[Radio Noord: Pesten nog altijd probleem op veel scholen, december 2012]
[Trouw: Hou ook sociale ontwikkeling van kind bij, december 2012]
[Telegraaf: Vijf vragen aan René Veenstra, december 2012]
[BNR Nieuwsradio: Scholen moeten met een anti-pestbeleid komen, december 2012]
[NRC Handelsblad: Pesten doe je nooit alleen: Een drama voor zes spelers, november 2012] [Illustratie op voorkant bijlage Mens]
[Unifocus: Kijken naar probleemgedrag, november 2012]
[Algemeen Dagblad: Niet het kind, maar zijn gedrag is slecht, november 2012]
[Jeugdjournaal: Veel reacties op verdrietige advertentie, november 2012]
[NOS Radio 1: Moeilijk voor leerkrachten om pesten te herkennen, november 2012]
[Onderwijsblad: Pesten speelt op alle scholen, in elke klas, november 2012]
[Besturenraad: Pesten tegengaan: ‘Veel is afhankelijk van de leerkracht’, november 2012]
[Dagblad van het Noorden: Zelfmoord door pesten zeldzaam, november 2012]
[NOS journaal: Compliment helpt tegen pesten, september 2012]
[Jeugdjournaal: Minder pesten door KiVa?, september 2012]
[Pavlov Radio: Pesten bij apen en kinderen, september 2012]
[NOS Radio 1: Over de rellen in Haren: Jongeren willen vooral gewoon lol maken, september 2012]
[NRC Handelsblad: Pestkoppen zijn populair, maar niet geliefd, september 2012]
[Beter Begeleiden: Het KiVa-antipestprogramma: Pesten los je op in de groep, september 2012]
[Dagblad van het Noorden: Van pesten is nog nooit iemand beter geworden, december 2011]
[Kennislink: Pesten is nooit gezond. Pesten los je op in de groep, december 2011]
[Algemeen Dagblad: Verband tussen digipesten en gewoon pesten, oktober 2011]
[Didaktief: Het lekkere van pesten (Edward van de Vendel), juni 2011]
[Radio 5 - De Andere Wereld: Wie stopt de pestkoppen?, mei 2011]
[NRC Handelsblad: In het tv-programma Gepest keren getraumatiseerden terug naar hun jeugd en worden geconfronteerd met de beulen van weleer, mei 2011]
[NRC Handelsblad: Pijn pesten komt over, ondanks snelle montage, mei 2011]
[RTL.NL: Over het programma Gepest, mei 2011]
[RTL4 Editie NL: Pestkop nooit uitgepest, april 2011]
[Parool: Pestkoppen zijn ook slecht af, februari 2011]
[Jeugdjournaal Magazine: Je bent 'n pestkop / Je hebt 'n pestkop, februari 2011}
[RUG Magazine: TRAILS, een generatie jongeren in beeld, februari 2011}
[Hoe?Zo! Radio: Stoppen met pesten, januari 2011]
[Dagblad van het Noorden: RUG start aanpak pesten op scholen, januari 2011]
[Radio Drenthe: Nieuwe anti-pestmethode op basisscholen, januari 2011]
[TV Drenthe: Nieuwe anti-pestmethode op basisscholen, januari 2011]
[Radio Noord: Teveel anti-pestprogramma's, januari 2011]
[SBS, Australië: Stop de wildgroei van anti-pestprogramma’s]
[Dagblad van het Noorden: Universiteit wil pesten op scholen terugdringen, januari 2011]
[RUG Opinie: Stop de wildgroei van anti-pestprogramma’s, januari 2011]
[Viva: Helpt een pestprotocol?, oktober 2010]
[Kennislink: Pestkop pest om populair te worden, augustus 2010]
[Didaktief: Een evidence based antipestprogramma, maart 2010]
[Kennislink: Klassikale aanpak van pesten werkt, augustus 2010]
[Hoe?Zo! Radio: Pieter van der Wielen in gesprek met René Veenstra, maart 2010]
[Telegraaf: Help mijn kind wordt gepest, maart 2010]
[CCV: Anti-pestprogramma wint Europese prijs voor criminaliteitspreventie, december 2009]
[Bij de les: Let op jonge spijbelaar, november 2009]
[NU.nl: Helft van spijbelaars heeft gescheiden ouders, augustus 2009]
[Kennislink: Goede band met leerkrachten en ouders voorkomt spijbelen, augustus 2009]
[Kennislink: Studentenleven begonnen, augustus 2009]
[BN/DESTEM: Pesten, april 2009]
[Adams Appel: TRAILS, november 2008]
[Didaktief: Aantrekkelijk en asociaal maakt populair, december 2007]
[Kennislink: Pestkoppen, verdedigers en slachtoffers, november 2007]
[Staatscourant: Elke soort probleemjeugd een eigen aanpak, oktober 2007]
[Triakel: Omgeving en aanleg oorzaak probleemgedrag en depressie, oktober 2004]