Veenstra, R., Yperen, T. van, Meulen, M. van der, & Dijkshoorn, P. (2013). Signalen van Fleur Bloemen. Welke waren er en wat heeft de school daarmee gedaan? (Eindverslag commissie Veenstra). Groningen: In opdracht van AOC Terra.

[Dagblad van het Noorden: Zorg gepesten te versnipperd, juni 2013]
[Dagblad van het Noorden: Interview met René Veenstra, juni 2013]
[NRC Handelsblad: Advies na zelfmoord: volg scholieren nog preciezer, juni 2013]
[Metro: Aanbevelingen na dood Fleur Bloemen, juni 2013]
[NOS Radio 1: In laatste dagen incidenten geweest die uiterst kwetsend waren voor Fleur, juni 2013]
[Hart van Nederland: Fleur Bloemen had conflict met medeleerlingen, juni 2013]
[RTV Drenthe: Escalate pesten leidde tot zelfmoord Fleur Bloemen, juni 2013]
[RTV Oost: Pesten niet enige oorzaak zelfmoord Fleur Bloemen, juni 2013]
[Dagblad van het Noorden: Wie zitten in de commissie?, januari 2013]
[Dagblad van het Noorden: Wat valt er te leren van Fleur Bloemen?, januari 2013]Rhenen, W. van, Bennekom, D. van, Bollen, C., Vas Nunes, P., & Veenstra, R. (2016). Neem klachten over pesten altijd serieus. Rapport van een onderzoekscommissie over de reactie van de werkgever op de problemen van en rondom Caroline Dijkman (Eindverslag commissie Van Rhenen). Sittard: In opdracht van LVO.

[Notitie: Pesten op het werk]
[de Volkskrant: Weduwnaar gepeste docente ontvangt schadevergoeding, juni 2016]
[De Limburger: 'Eindelijk krijgt ze haar gelijk', juni 2016]